UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 44 procent till 828 MSEK (576) och EBITA ökade med 35 procent till 103 MSEK (77). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 25 procent till 2 716 MSEK (2 180) och EBITA ökade med 42 procent till 308 MSEK (217). 

Marknad
Affärsområdet Automation hade mycket bra marknadsläge under fjärde kvartalet. Affärsläget var gynnsamt inom samtliga för affärsområdet viktiga segment såsom processindustri, mekanisk industri samt medicinteknik och efterfrågan ökade för bolagen verksamma inom försvarsindustrin. Goda marginaler på den organiska tillväxten i kvartalet resulterade i en ökning av rörelsemarginalen justerat för den tilläggsköpeskilling som påverkade föregående års utfall positivt med 10 MSEK.

Omsättning per geografisk marknad

 

 

ELECTRIFICATION
Electrifications nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 28 procent till 732 MSEK (572) och EBITA ökade med 41 procent till 89 MSEK (63). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 20 procent till 2 629 MSEK (2 194) och EBITA ökade med 35 procent till 318 MSEK (236).

Marknad
De flesta bolagen inom affärsområdet Electrification hade en mycket stark avslutning på året. Det var bra affärsläge för insatskomponenter inom de största segmenten såsom elektronik, energi, specialfordon samt telekom. Försäljningen ökade avseende specialanpassade batterimoduler och efterfrågan ökade inom försvarsindustrin.

Omsättning per geografisk marknad

 

 

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 31 procent till 992 MSEK (756) och EBITA ökade med 32 procent till 125 MSEK (95). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 14 procent till 3 742 MSEK (3 271) och EBITA ökade med 19 procent till 467 MSEK (393). 

Marknad
Affärsområdet Energy hade mycket positivt marknadsläge under fjärde kvartalet. Efterfrågan på och försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät ökade från redan höga nivåer. Affärsläget för enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution, tillverkningsindustri, fiberutbyggnad samt bygg- och installation var bra medan det var fortsatt stabilt inom vindkraft.

Omsättning per geografisk marknad

 

 

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Industrial Solutions nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 36 procent till 720 MSEK (530) och EBITA ökade med 86 procent till 125 MSEK (67). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 48 procent till 2 669 MSEK (1 800) och EBITA ökade med 79 procent till 452 MSEK (252). 

Marknad
För affärsområdets bolag exponerade mot skogs- och sågverksindustrin var det fortsatt mycket starkt marknadsläge under kvartalet, liksom för bolagen verksamma inom egenutvecklade reglage- och ergonomiprodukter samt hydrauliklösningar för specialfordon. Vidare var det god efterfrågan inom avfall & återvinning medan den var stabil för komponenter till mekanisk industri.

Omsättning per geografisk marknad

 

 

PROCESS TECHNOLOGY
Process Technologys nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 30 procent till 649 MSEK (498) och EBITA ökade med 178 procent till 84 MSEK (30). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 21 procent till 2 306 MSEK (1 911) och EBITA ökade med 78 procent till 299 MSEK (168).

Marknad
Affärsläget var generellt sett mycket starkt under årets sista kvartal, särskilt gynnsamt var det för bolagen verksamma inom skog- och processindustrin. Efterfrågan på komponenter till eftermarknad och service samt projekt inom energisegmentet var god medan den var stabil inom mekanisk industri och något ökande i det marina segmentet. Bra marginaler på den organiska tillväxten i kombination med lönsamma förvärv genererade en ökad rörelsemarginal för affärsområdet som helhet.

Omsättning per geografisk marknad

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.